Kallelse till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 18:30 i HSB:s Midgård, Sleipnervägen 115.Kl 18:00 börjar avprickning och kaffe serveras.Årsmöteshandlingar hittar du här nedan:Kallelse med dagordning och fullmaktValberedningens förslagValberedningens förslag presentationMotion och styrelsens svarFörslag till stadgarÅrsredovisning 2023 Handlingar finns även i Lokes styrelselokal på […]
Våra nya passagesystemet är klara när det gäller Sleipnervägen och man har påbörjat på Vallavägen där det klar med fasadrenoveringen. Ca 1 vecka innan omläggning kommer varje lägenhet få ett välkomstbrev med inloggningsuppgifter, manualer samt taggar. Mer information finns på länkarna nedan. Har ni några frågor, […]
Installation av 150 laddstolpar är nästan klara. Dessa kommer fördelas på parkeringsplatserna framför Sleipnervägen 21-27, 69-75 och Vallavägen 3-9, 27-33. För att ansöka om en plats med laddmöjlighet får ni kontakta Bredablick som ställer er i kö. Platserna med laddmöjlighet kommer öka med 150kr/månad (gäller endast […]