Installation av 150 laddstolpar är klara. Dessa kommer fördelas på parkeringsplatserna framför Sleipnervägen 21-27, 69-75 och Vallavägen 3-9, 27-33. För att ansöka om en plats med laddmöjlighet får ni kontakta Bredablick som ställer er i kö.
Vi har fått frågor på hur man ställer upp och stänger igen de nya dörrarna som sätts in i porten efter fasadrenoveringen. Denna korta instruktionsfilm visar hur uppställningsmekanismen fungerar:
I och med att våra nya fasader består av ett 10 cm lager isolering under putsen så är det stor risk för skador, ev garantiproblem och svårigheter att återställa om åverkan görs på den vägg på balkongen som är del av fasaden (den kulörta väggen – […]